Home / My Novel List

My Novel List

My Novel List

1) அன்பே உன் அன்பைத் தேடி (RW) – பிரபு – ஶ்ரீநிதி 2) பெண்ணே நீ முள்ளா மலரா – ஹரிசரண் – மதுமதி 3) மனதில் உறுதி வேண்டும் (RW) – இளமாறன் – ஸ்வேதா 4) விழியில் விழுந்து இதயம் நுழைந்து – விஷ்ணுபரத் – ஷன்மதி 5) இதயம் இடம் மாறியதே (RW) – அன்புசெழியன் – சக்திபாலா 6) என்னை மறந்ததேன் என்னுயிரே ...

Read More »